Kommande driftörningar

Planerade driftuppehåll för ditt område

2022-11-21 06:00 Planerat driftuppehåll

Vi kommer att genomföra ett planerat driftstopp på grund av uppdatering UPS i nodhuset. Avbrottstiden beräknas till 60 minuter.

Förväntas vara åtgärdat: 2022-11-21 07:00 

OBS: Innan ni tar kontakt med kundtjänst om ni får problem att starta er anläggning efter uppehållet.Pröva då med att starta om utrustningen, detta är speciellt viktigt efter ett eventuellt avbrott. Det  innebär att ni dra ut kontakterna i eluttaget för mediaomvandlaren och routern.