Bäste fibervän!!
Entreprenören har nu  klarat av  att plöja och gräva ner ca 40 procent av kanalisationen i Östra Ånimskog.
Vi har byggmöte med Bengt Fredriksson från Ted Flink AB i regel varje vecka. Nästa byggmöte har vi den 8 november kl 11 hemma hos Håkan Åkerlund i Äskekärr 1:4 som gränsar till Melleruds kommun. Vi kommer då att på plats se hur vi kan gå fram. 
Antalet fastigheter som skrivit avtal om fiber är  i dagsläget 165 st.
I östra Ånimskog finns det totalt 386 fastigheter. Det innebär att 43 procent valt att skriva avtal om fiber.
Vad gäller val av trippeltjänster från TELIA så har 81 st lämnat in underskrivna avtal.
För kännedom :
  • bifogas karta över området
  • Skiss på håltagning i fastigheten
  • Vilket abonnemang ska jag välja? Om du/ni missat att skicka in anmälan om trippel från Telia
    • Om du/ni inte skickar in blanketten så får du/ni automatiskt alternativ 2
För att få fiber till västra Ånimskog har vi gjort ansökan till Länsstyrelsen om att få lägga sjökablar i Ånimmen. Totalt krävs det 8 st kablar varav en är stamkabel som är ca 2400 meter lång med 192 fibrer.
 
Vi har även haft möte med Magnus Dalsbo SÅAB/ÅKAB och IT-chef Pontus Karlsson om Solsätershemmet i Tösse och om fiberdragningen till de 39 lägenheterna. 
Vi väntar sedan i mars på att få underskrivna anslutningsavtal för Ånimskogs bygdegård, Bräcke camping och Årbols skolmuseum. Det är oklart vem i kommunen som har rätt att skriva på avtalen och som också har budgetmedel för anslutningarna. Men i slutändan brukar det lösa sig eftersom det finns ett beslut att alla kommunala fastigheter på landsbygden ska ha fiberanslutning.
Nästa lägesrapport kommer om någon vecka.
Med vänlig hälsning
Kjell Fogelberg
Mobil 0709-582840

Vid Vimmans dag hade fiberföreningen i Edsleskog som bygger i Ånimskog dukat upp med kartor och ett bord med smågodis. I östra Ånimskog är det 170 fastigheter som ska ha fiber framdraget och på västra sidan är det 75 fastigheter som ska ha fiber. Vid Vimmans dag var det många som ville veta mer om utbyggnadsplanerna. Det blev också ytterligare några som skrev avtal om fiberanslutning. Enligt planerna ska ett 70 tal få fibern inkopplad i början av december och ca 100 ska därefter bli inkopplade i börja av nästa år.

Informationsbord foto: Per Holmquist
Informationsbord
foto: Per Holmquist
Fiberföreningen visar karta över utbyggnaden foto: Per Holmquist
Fiberföreningen visar karta över utbyggnaden
foto: Per Holmquist

Vill du beställa trådlös TV via kundtjänst eller butik så uppger man inte själva artikelnumret utan säger endast trådlös tv. Antingen med 1 enhet eller 2 beroende på hur många du vill ha trådlöst eller att förstärka sitt WIFI.

Artikelnummer för trådlös TV är följande:

Paket med en enhet 499 kr: DSLWTL234AC
Paket med 2 st enheter 799 kr: DSLWTL234AC/1TV