Bäste fibervän!!
Entreprenören har nu  klarat av  att plöja och gräva ner ca 40 procent av kanalisationen i Östra Ånimskog.
Vi har byggmöte med Bengt Fredriksson från Ted Flink AB i regel varje vecka. Nästa byggmöte har vi den 8 november kl 11 hemma hos Håkan Åkerlund i Äskekärr 1:4 som gränsar till Melleruds kommun. Vi kommer då att på plats se hur vi kan gå fram. 
Antalet fastigheter som skrivit avtal om fiber är  i dagsläget 165 st.
I östra Ånimskog finns det totalt 386 fastigheter. Det innebär att 43 procent valt att skriva avtal om fiber.
Vad gäller val av trippeltjänster från TELIA så har 81 st lämnat in underskrivna avtal.
För kännedom :
  • bifogas karta över området
  • Skiss på håltagning i fastigheten
  • Vilket abonnemang ska jag välja? Om du/ni missat att skicka in anmälan om trippel från Telia
    • Om du/ni inte skickar in blanketten så får du/ni automatiskt alternativ 2
För att få fiber till västra Ånimskog har vi gjort ansökan till Länsstyrelsen om att få lägga sjökablar i Ånimmen. Totalt krävs det 8 st kablar varav en är stamkabel som är ca 2400 meter lång med 192 fibrer.
 
Vi har även haft möte med Magnus Dalsbo SÅAB/ÅKAB och IT-chef Pontus Karlsson om Solsätershemmet i Tösse och om fiberdragningen till de 39 lägenheterna. 
Vi väntar sedan i mars på att få underskrivna anslutningsavtal för Ånimskogs bygdegård, Bräcke camping och Årbols skolmuseum. Det är oklart vem i kommunen som har rätt att skriva på avtalen och som också har budgetmedel för anslutningarna. Men i slutändan brukar det lösa sig eftersom det finns ett beslut att alla kommunala fastigheter på landsbygden ska ha fiberanslutning.
Nästa lägesrapport kommer om någon vecka.
Med vänlig hälsning
Kjell Fogelberg
Mobil 0709-582840

Vill du beställa trådlös TV via kundtjänst eller butik så uppger man inte själva artikelnumret utan säger endast trådlös tv. Antingen med 1 enhet eller 2 beroende på hur många du vill ha trådlöst eller att förstärka sitt WIFI.

Artikelnummer för trådlös TV är följande:

Paket med en enhet 499 kr: DSLWTL234AC
Paket med 2 st enheter 799 kr: DSLWTL234AC/1TV

 

Vid mötet den 20 mars i Tydje bygdegård beslöts att Telia aktiverar alla trippeltjänster till senast 31 mars.
Det innebär att du ska sätta i strömadaptern i ett eluttag och sedan koppla in den i vita dosan.
När det så småningom lyser en grön lampa på dosan så ringer du som har trippel till Telia 90200 och aktiverar abonnemanget.
Du som inte har Telia ringer Z-market bredbandsrådgivaren 08-57880444 för att komma igång.
Samtliga som har valt Trippeltjänsten kommer att få ett brev från Telia om hur man kommer igång med tjänsterna.