Händelser

Innehåll

Entreprenören har semester
17 augusti startar bygget i Tössebäcken och Mitten av september i Edsleskog.
Styrelsen

Autogiro

För tillfället finns det ingen driftstörning att rapportera. 

Telestationen stängs
Telia stänger telestationen i Ånimskog 2021-03-31

Nytt gruppavtal med Telia fibernät

Jordbruksverket-skriver

Telia support trippeltjänster

semester

Entreprenören har semester

17 augusti startar bygget i Tössebäcken och Mitten av september i Edsleskog.
Styrelsen

bankgirot

Autogiro

Nu kan medlemmar få autogiro

Driftstopp1

Drift- meddelande

För tillfället finns det ingen driftstörning att rapportera.