Händelser

Innehåll

Kalles till årsmöte i Edsleskogs fibernät ek för. 

Snart kan ni få e-faktura 

Utrustning för gruppavtal
2022-09-24
Vid ett överlåtande skall router och TV-box vara kvar i fastigheten. Utrustningen tillhör Telia.

Vid betalning faktura

Just nu inget Planerat driftstopp
2022-12-09 

Bråttom
Alla som inte har anslutits sig till fiber har möjlighet att kunna få det till ett bidragsgrundande pris tom.den 31/3 2022

Kallelse till ÅRSMÖTE
Bräcke loge i Ånimskog. I händelse av regn är vi inomhus.

Telestationen stängs
Telia stänger telestationen i Ånimskog 2021-03-31

Nytt gruppavtal med Telia fibernät

Jordbruksverket-skriver

Telia support trippeltjänster

Entreprenören har semester

17 augusti startar bygget i Tössebäcken och Mitten av september i Edsleskog.
Styrelsen

Autogiro

 

Utrustning

Utrustning för gruppavtal

2022-09-24
Vid ett överlåtande skall router och TV-box vara kvar i fastigheten. Utrustningen tillhör Telia.

Årsmöte 18 juni 2023 kl. 14.00

Kallelse till årsmöte i Edsleskogs fibernät ek för. 

Vid betalning faktura

Vad som ska stå vid betalning av faktura