Händelser

Innehåll

Utrustning för gruppavtal
2022-09-24
Vid ett överlåtande skall router och TV-box vara kvar i fastigheten. Utrustningen tillhör Telia.

Vid betalning faktura

Autogiro

För tillfället finns det ingen driftstörning att rapportera. 

Bråttom
Alla som inte har anslutits sig till fiber har möjlighet att kunna få det till ett bidragsgrundande pris tom.den 31/3 2022

Kallelse till ÅRSMÖTE
Bräcke loge i Ånimskog. I händelse av regn är vi inomhus.

Telestationen stängs
Telia stänger telestationen i Ånimskog 2021-03-31

Nytt gruppavtal med Telia fibernät

Jordbruksverket-skriver

Telia support trippeltjänster

Entreprenören har semester

17 augusti startar bygget i Tössebäcken och Mitten av september i Edsleskog.
Styrelsen

Utrustning

Utrustning för gruppavtal

2022-09-24
Vid ett överlåtande skall router och TV-box vara kvar i fastigheten. Utrustningen tillhör Telia.

Autogiro

Nu kan medlemmar få autogiro

Vid betalning faktura

Vad som ska stå vid betalning av faktura