Autogiro

Till Medlemmar i Edsleskogs fibernät som önskar använda sig av autogiro.

Åmål 2021-02-20

Många medlemmar i vår förening har önskat under lång tid att
kunna betala trippeltjänster , drift- och underhållskostnader samt årsavgiften via autogiro.
Ingrid Brandt som är den kommande kassören efter Jan Widing har nu ordnat så att det fungerar.
Via din banks internettjänst så anmäler du att du vill betala med autogiro till Edsleskogs fibernät.
Kassören kommer sedan att godkänna dig för autogirotjänsten, utan att vi gör någon kreditprövning.
OBS! Om du inte väljer autogiro så kommer fakturorna såsom tidigare till dig.

I dagsläget finns inte möjligheten att betala via autogiro från banker utanför Sverige.
Finns ett projekt inom EU som har i uppgift att hitta en lösning på autogirofrågan.
Men enligt Peter Kullander på Dalslands sparbank så har projektet just startat.

Edsleskogs fibernät ek förening
Styrelsen/Jan Widing, tillförordnad ordf
enerkullen@gmail.com
076-3117633
Ingrid Brandt Kassör
070-6840640
ingrid@ingridbrandt.se
Fiberföreningens hemsida;www.eafiber.se

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.