GDPR inom fiberföreningen

GDPR inom fiberföreningen
General Data Protection regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.
GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).
Mycket är sig likt men kraven på hur företag samlar in, lagrar och skyddar dina personuppgifter skärps.
Inom fiberföreningen har vi följande uppgifter om våra medlemmar:
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress med postnummer
För- och efternamn
Personnummer
Fakturaadress med postnummer
E-postadress
Telefonnummer/Mobilnummer

Utomstående företag/myndigheter som får ta del av uppgifterna är:

  • LRF-konsult som bokför och via FOX-finans sänder ut fakturor
  •  Entreprenören Ted Flink AB för drift och underhåll av nätet
  • Zitius som är Kommunikationsoperatör av nätet
  •  Telia som är trippeltjänstleverantör
  •  Dalslands sparbank som är föreningens bank
  •  Länsförsäkringar som försäkrar vårt nät och ansvarsförsäkrar styrelsen
  •  Lantmäteriet för ledningsrättsfrågor
  •  Länsstyrelsen i Västra Götalands län/Jordbruksverket som bidragsgivare
  •  Bolagsverket: Stadgar, firmatecknare, styrelse, revisorer samt årsredovisning

Om någon har skyddad identitet får vederbörande kontakta styrelsen så att det beaktas och också informera oss om på vilket sätt vi kontaktar Er

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.