Jordbruksverket skriver

Stopp för vissa stöd inom landsbygdsprogrammet

Intresset för miljöersättningarna har varit större än vad vi har beräknat i våra prognoser. För att säkerställa att det finns pengar till miljöersättningarna stoppar Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med den 9 april. Det gäller främst projektstöd som till exempel bredband och andra stöd för utveckling av landsbygden.

De här stöden är det stopp för
Från den 9 april är det stopp för de här stöden inom landsbygdsprogrammet:
• Bredbandsstöd
• Investeringsstöd för förnybar energi
• Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden
• Investeringsstöd för småskalig infrastruktur
• Investeringsstöd för infrastruktur för rekreation och turism
• Investeringsstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer
• Investeringsstöd för hembygdsgårdar

• Miljöinvestering för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet
• Projektstöd för lokal serviceutveckling inom kompetensutveckling, rådgivning och samarbete
• Stöd för samarbeten mellan aktörer inom jordbruk och livsmedelskedjan
• En del nationella satsningar inom kompetensutveckling, rådgivning, samarbete och innovationsprojekt (EIP)
Att vi stoppar de här stöden innebär att du inte kan söka nya projekt- och företagsstöd 2020.
Nästa år kommer nya pengar
Nästa år kommer det nya pengar till projekt- och företagsstöd men hur mycket pengar och vilka stöd som kommer att finnas vet vi inte just nu.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.