Jordbruksverket skriver

Stopp för vissa stöd inom landsbygdsprogrammet

Intresset för miljöersättningarna har varit större än vad vi har beräknat i våra prognoser. För att säkerställa att det finns pengar till miljöersättningarna stoppar Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med den 9 april. Det gäller främst projektstöd som till exempel bredband och andra stöd för utveckling av landsbygden.

De här stöden är det stopp för
Från den 9 april är det stopp för de här stöden inom landsbygdsprogrammet:
• Bredbandsstöd
• Investeringsstöd för förnybar energi
• Investeringsstöd för nya jobb på landsbygden
• Investeringsstöd för småskalig infrastruktur
• Investeringsstöd för infrastruktur för rekreation och turism
• Investeringsstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer
• Investeringsstöd för hembygdsgårdar

• Miljöinvestering för att återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet
• Projektstöd för lokal serviceutveckling inom kompetensutveckling, rådgivning och samarbete
• Stöd för samarbeten mellan aktörer inom jordbruk och livsmedelskedjan
• En del nationella satsningar inom kompetensutveckling, rådgivning, samarbete och innovationsprojekt (EIP)
Att vi stoppar de här stöden innebär att du inte kan söka nya projekt- och företagsstöd 2020.
Nästa år kommer nya pengar
Nästa år kommer det nya pengar till projekt- och företagsstöd men hur mycket pengar och vilka stöd som kommer att finnas vet vi inte just nu.