Kallelse till årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I Edsleskogs fibernät ek förening

 • Med anledning av de risker som spridning av coronaviruset innebär har vi beslutat att årsmötet genomförs som ett telefonmöte

  Plats Telefonmöte

  Datum 7 juni år 2020

  Tid KL 14.00

  Anmälan om deltagande ska lämnas senast 18 maj så vi hinner skicka ut inloggningsuppgifter och sedvanliga årsmöteshandlingar i god tid till er som ämnar delta på årsmötet. Anmälan görs till undertecknad på mejl kjell@lomudden.se

  Vid ev frågor mobil 0709-582840

 • Utskick av denna kallelse har skett utifrån de uppgifter som vi har i föreningens medlemsregister

  Jag är också tacksam om ni som fått kallelsen via annonsen i Provinstidningen Dalsland hör av er och kompletterar era kontaktuppgifter med en mejl-adress då vi i fortsättningen ämnar skicka medlemsbrev och annan information via mejl.

  Årsmöteshandlingarna finns också tillgängliga på hemsidan, eafiber.se

  Hoppas vi hörs på årsmötet.

  Hjärtligt välkomna

  Styrelsen genom

  Kjell Fogelberg

  Före årsmötet finns det möjligheter att ställa frågor till Styrelsen

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.